Consilierul local, Florin Ungureanu, declarat incompatibil de A.N.I

Consilierul local, Florian Ungureanu, din cadrul Consiliului Local Rovinari, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională pentru Integritate, potrivit unui comunicat dat publicității pe site-ul instituției.
Cuprinsul comunicatului ANI – Conflict de interese administrativ
La data de 23 iunie 2014, a participat la ședința Consiliului Local Rovinari pentru deliberarea și adoptarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea Planului de reorganizare, al organigramei și statului de funcții pentru S.C. Apă Canal Salubritate S.R.L., societate în cadrul căreia acesta deținea funcția de consilier juridic, fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl are în problema supusă dezbaterii, abținându-se de la votul proiectului de hotărâre.
Ulterior, prin decizia care a urmat aprobării Planului de reorganizare, al organigramei și statului de funcții pentru S.C. Apă Canal Salubritate S.R.L., persoanei evaluate i-a fost menținut postul de consilier juridic ocupat în cadrul S.C. Apă Canal Salubritate S.R.L.
În consecință, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. c) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.
Sursa:www.integritate.eu