Ordonanța Militară nr. 5 din 30 martie 2020

ORDONANTA MILITARA nr. 5 din 30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Art.1 – (1) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 31 martie 2020 ora 18.00.
(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 6 aprilie 2020.
(3) Masurile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

Art.2 – (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor este abilitat sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor art. 1 din prezenta ordonanta militara.
(2) Nerespectarea masurii prevazute la art.1 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul institutiei prevazute la alin.(1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 – (1) Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 din Ordonanta militara nr.4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID – 19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Persoanele care parasesc locul in care au fost carantinate, fara aprobarea autoritatilor competente, vor fi obligate sa reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, si vor raspunde penal conform legii.
(2) Persoanele care nu respecta conditiile izolarii la locul declarat / la care au optat sa efectueze izolarea si sunt identificate in afara spatiului de izolare vor fi obligate sa intre in carantina 14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, si vor fi sanctionate contraventional conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, daca fapta nu constituie infractiune.”
(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.4 – Prevederile art. 4 din Ordonanta militara nr.4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID – 19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, nu se aplica:
a) pilotilor de aeronave si personalului navigant care zboara inspre si dinspre zone aflate sub incidenta codului „zona GALBENA” sau fara risc epidemiologic;
b) pilotilor de aeronave si personalului navigant care zboara inspre si dinspre zone aflate sub incidenta codului „zona ROSIE” sau cu risc epidemiologic, care nu coboara din aeronave intre zboruri, sau poarta echipament de protectie (combinezon, manusi, ochelari, masca), daca intre zboruri coboara din
aeronava.

Art.5 – (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.